boergebech.dk © 2009 

 

      

SIDSTE NYT:

 

Hermed ønsket om en god jul og et godt, fremgangs- rigt og lykkebingende nytår.

 

Jeg vil bestræbe mig på at levere et stykke solidt og ihærdigt politisk arbejde de næste 4 år, og takker for det gode valgresultat.

 

Anette starter umiddelbart efter nytår på SOSU-udan-

nelse i Hjørring i 14 måne-der.

 

Så vi ser begge frem til et nyt spændende år forude, hvor der bliver nok at se til.

 

 

Velkommen til min hjemmeside. Tak for du besøger den! 

Her præsenterer jeg bl.a. lidt om mig selv, mine politiske fokuspunkter, aktuelle emner samt Socialdemokraternes lokale politik mv. 

 

 

 

Din repræsentation:

Du er meget velkommen til at kontakte mig om rele- vante kommunale forhold.

 

 

 

Du er altid velkommen til at kontakte mig om politiske forhold mv., som du mener, jeg kan hjælpe med til at løse.